אורי כלפה

פסל ואומן עצי זית
Tax included.
מזוזה
מזוזה
מזוזה

Uri Kalfa

Regular price $99.00

A beautiful, handmade, one of a kind mezuzah cover that literally brings a piece of the Land of Israel to your doorpost.

  • One of a kind Judaica
  • Handmade Original Art
  • Israeli Olivewood Art
  • Great gift for a new homeowner
  • Judaica Art