אורי כלפה

פסל ואומן עצי זית

Blessing for the Home